Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu za leto 2023

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo največ enemu slovenskemu dijaku podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA.

Štipendija vključuje pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Republiki Sloveniji oziroma izjemoma drugim letališčem in ustreznim letališčem v ZDA, delno kritje stroškov poletne šole ter enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR.

Prijavna dokumentacija in več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS