Štipendija za udeležbo slovenskih dijakov na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo največ eni_emu slovenski_emu dijakinji_u podelil štipendijo za pokrivanje stroškov udeležbe na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v ZDA. 

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za pokrivanje stroškov udeležbe največ eni_emu slovenski_emu dijakinji_u na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu v letu 2021 z dodelitvijo štipendije. 

Štipendija vključuje pokritje stroškov povratnega letalskega prevoza med letališčem v Republiki Sloveniji oziroma izjemoma drugim letališčem in ustreznim letališčem v ZDA, delno kritje stroškov poletne šole ter enkratni dodatek v višini največ 300,00 EUR. 

Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 296. javni razpis). 

Rok prijave traja do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 1. 6. 2021.  

Javni razpis in prijavnico lahko najdeš tukaj