Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja javni razpis štipendij za študij v tujini.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski študij ter za podiplomski študij.

Štipendija se lahko dodeli za:

  • šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000,00 EUR letno in
  • življenjske stroške največ v višini 7.200,00 EUR, 12.000,00 EUR ali 15.000,00 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: “vloga za 271. javni razpis”).

Rok prijave je do vključno srede, 17. 4. 2019.

Celoten razpis najdete tukaj.