Štipendije Republike Srbije za študijsko leto 2017/2018

Republika Srbija je objavila razpis za štipendije za študijsko in znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje na visokošolskih ustanovah oziroma na znanstvenoraziskovalnih inštitutih v Srbiji za študijsko leto 2017/2018.

Podeljenih bo osemnajst (18) mesečnih štipendij za izpopolnjevanje v posamičnem trajanju 3 – 6 mesecev, za kandidate do starosti 26 let.

Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami, in sicer 1 original in 1 fotokopijo celotne prijave.

Prijavno dokumentacijo zbira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v zaprti ovojnici s pripisom “Štipendije Srbije 2017/18”, na naslov MIZŠ, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Rok prijave je 16. 5. 2017.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije