Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje štipendijo za enega vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2018/2019 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute (EUI), pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

Rok prijave prične teči na dan objave razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je četrtek, 31. 5. 2018.

Vrednost razpisa je 53.000,00 EUR.

Za študijsko leto 2018/2019 štipendija vključuje:

  • mesečno štipendijo vključno z mesečnim dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 1.415,00 EU,
  • enkratni letni dodatek v višini 155,00 EUR za potne stroške.

Šolnina se ne plačuje.

Način oddaje prijave: Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 247. javni razpis).

Več informacij najdete tukaj.