Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis, katerega predmet je dodelitev štipendije Ad futura za izobraževanje največ enemu vlagatelju za štiriletni doktorski študij na European University Institute (EUI), ki bo sprejet in se bo v 1. letnik vpisal v študijskem letu 2020/2021, pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • državljani Republike Slovenije in njihovi vzdrževani družinski člani s prebivališčem v Republiki Sloveniji;
  • državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pripadniki italijanske ali madržarske narodne skupnosti;
  • državljani držav članic Evropske unije in njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
  • delavci migrant, ki so državljani države članice Evropske unije, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v Republiki Sloveniji;
  • obmejni delavci, ki so državljani države članice Evropske unije in prebivajo v drugi državi članici Evrospske unije, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani, za izobraževanje v Republiki Sloveniji;
  • državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas.

Rok prijave je 29. 5. 2020.

Več informacij razpisni dokumentaciji in drugih pogojih razpisa lahko najdeš tukaj.