Štipendije za podiplomski študij državljanov držav Zahodnega Balkana v Sloveniji za leto 2019

Štipendije so namenjene državljanom držav Zahodnega Balkana za podiplomski (magistrski ali doktorski) študij s področja naravoslovja, tehnike in medicine v Sloveniji.

Štipendija se lahko dodeli za:

  • šolnino v višini dejanske šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno študijsko leto in/ali
  • življenjske stroške v višini 8.400,00 EUR letno.

Vlagatelji morajo imeti do roka za prijavo urejeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, skladno z zakonom, ki ureja prijavo začasnega prebivališča ali sklenjeno veljavno pooblastilo z osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vlagatelj mora v času študija (od 1. 10. 2019 dalje) bivati v Sloveniji. Do 1. 10. 2019 mora tudi vložiti prošnjo za dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji iz naslova študija skladno z določili Zakona o tujcih, zanj lahko zaprosi na pristojni instituciji  iz tujine (diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije) pred prihodom v Slovenijo ali ob prihodu v Slovenijo na pristojni upravni enoti.

Prijavnica in druga ustrezna dokumentacija morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, vidno označena z napisom “za 268. javni razpis” do roka za prijavo.

Rok prijave je 2. 9. 2019.

Celoten razpis najdete tukaj.