Štipendije za podiplomski študij v Kolumbiji

Kolumbijska vlada podeljuje štipendije za podiplomski študij na različnih področjih.

Prijavijo se lahko:

  • tuji strokovnjaki med 25 in 49 let, z najmanj univerzitetno izobrazbo različne smeri in povprečno oceno 4 (na lestvici Kolumbijskega točkovanja od 1 do 5) ter vsaj eno leto delovnih izkušenj na svojem področju,
  • kandidat mora znati brati, pisati in govoriti v španskem jeziku,
  • kandidat mora poslati certifikat s kompetencami ter priložiti pristopno pismo Kolumbijske izobraževalne ustanove, ki je določena v katalogu razpisa.

Začetek štipendiranja se začne v jeseni 2017, rok prijave pa je 2. 6. 2017.

Več informacij najdete tukaj

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS