Štipendije za program Fulbright za leto 2020 (272. JR)

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
  • štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v bruto višini:

  • 850,00 EUR, če gostujejo kot študenti ali
  • 1.050,00 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »Fulbright 2020 – 272. JR«.

Prijave zbirajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 28. 9. 2021.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Za vsa morebitna vprašanja so vam na voljo na ad-futura@sklad-kadri.si.