Štipendije za program Fulbright za leto 2021

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je razpisal štipendije za štipendiranje udeležencev Fulbright generacije 2021 za gostovanje državljanov Republike Slovenije v ZDA.

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA.

Državljani Republike Slovenije lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
  • štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Rok prijave traja do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno 28. 9. 2022.

Več informacij o razpisu lahko najdeš tukaj.