Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2017/2018

Sklad je 29. 8. 2017 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2017/2018.

Dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študij 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2017/2018.

Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2017/2018 znaša 150 EUR mesečno pod točko A javnega razpisa oziroma 200 EUR mesečno po točko B javnega razpisa. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki.

Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 234. javni razpis).

Rok prijave je do vključno 30. 9. 2017.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.