Štipendije za sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini za leto 2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje Javni razpis štipendij za sodelovanje na tekmovanjih v tujini za leto 2019.

Namenjena je vsem slovenskim izobraževalnim, raziskovalnim in strokovnim organizacijam. Ta lahko pridobijo sredstva za štipendiranje dijakov, študentov in njihovih mentorjev na skupinskih ali individualnih tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. 1. 2019 in 30. 9. 2020

Prijave se odprejo 20. 1. 2020 do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno 30. 10. 2020

Več informacij o razpisu lahko najdeš tukaj.