Usposabljanje za izvajalce kariernih aktivnosti

Zavod Nefiks vabi vse mlade na brezplačno dvodnevno usposabljanje za mladinske svetovalce, ki bo potekalo od 24. – 25. 8. 2018 v ljubljanskem dijaškem domu Bežigrad. Namen usposabljanja je izobraziti mlade o bistvu neformalnega učenja, o mladinskem delu, vodenju skupine, o pripravi in izvedbi kariernih delavnic ter osnovah kariernega svetovanja.

V teoretičnem delu te bodo naučili, kako:

  • voditi skupino,
  • voditi delavnico,
  • karierno svetovati,
  • organizirati dogodek,
  • postati dober vodja zadovoljstva zaposlenih.

Eden od poklicev prihodnosti je vodja zadovoljstva zaposlenih (Chief Happines Officer oziroma CHO). S tematiko vas bo seznanil g. Franci Čeč in vam predstavil glavne vsebine tega poklica.

V drugem delu usposabljanja boš svoje pridobljeno znanje tudi praktično preizkusil/a. S skupnimi močmi boste za udeležence/ke kariernega tabora pripravili interaktivno delavnico o poklicih prihodnosti.

Časovnica usposabljanja:

  • prvi del: 24.8 od 14.00 do 19.00
  • drugi del: 25.8 od 14.30 do 16.30.

Udeleženci/ke usposabljanja morajo opraviti teoretični in praktični del usposabljanja!

Prijave zbirajo do srede, 22. avgusta 2018, oziroma do zasedbe prostih mest. Prijaviš se lahko tukaj.