Usposabljanje za mladinske ulične delavce

Mreža Mlada ulica tudi v letu 2019 izvaja usposabljanje za mladinske ulične delavce.

Z izvajanjem usposabljanj želijo okrepiti mladinsko (ulično) delo in predajati strokovne vsebine, ki so potrebne za uspešno delovanje na področju mladinskega uličnega dela.

Mladinsko ulično delo je metoda izvajanja aktivnosti za mlade tam, kjer mladi običajno preživljajo prosti čas (na ulici, v parkih, na igriščih …).

Izvaja se z namenom odgovora na aktualne potrebe in stiske mladih, z njim običajno dosegajo tiste posameznike in skupine mladih, katerih programi mladinskih centrov in drugih institucij ne dosežejo.

Cilji usposabljanja so krepitev kompetenc posameznika za delovanje na področju mladinskega uličnega dela, z načrtovanjem in izvajanjem usposabljanja slediti potrebam deležnikov mladinskega uličnega dela (mladi, izvajalci, lokalne skupnosti, odločevalci …), zagotoviti izmenjavo znanj, izkušenj, veščin na področju mladinskega uličnega dela ter omogočiti mreženje posameznikov in organizacij, ki delujejo na področju mladinskega uličnega dela.

Program usposabljanja bo vseboval:

  • Osnove in širši kontekst mladinskega uličnega dela: zgodovina, strategija MOL, definicije, mladi, prosti čas, javni prostor;
  • Pristopi mladinskega uličnega dela in primeri: nameni posameznih oblik uličnega dela, ciljna skupina, prednosti in izzivi mladinskega uličnega dela;
  • Načela mladinskega uličnega dela;
  • Faze uličnega dela in aktivnosti, ki jih izvajajo na terenu;
  • Predstavitev Mreže Mlada ulica.

Na brezplačno usposabljanje, ki bo potekalo med 27. in 29. majem 2019, se lahko prijavite do 20. maja.

Prijave sprejemajo tukaj.

Več o dogodku najdete tukaj.