Usposabljanje za trenerje v mladinskem delu 2017

Mladinski svet Slovenije bo med 20. aprilom in 23. aprilom 2017 izvedel intenzivno 4-dnevno usposabljanje za trenerje v mladinskem delu. Lokacija usposabljanja bo izven Ljubljane (točno lokacijo bodo sporočili naknadno).

Namen usposabljanja je usposobiti trenerje v mladinskem delu za:

 • pripravo, izvedbo in vrednotenje usposabljanj v mladinskem delu;
 • delo z mlajšimi odraslimi;
 • načrtovanje sistema celostne rasti mladinskih voditeljev v svoji organizaciji;
 • izobraziti potencialni kader za Bazen trenerjev MSS.

Glavni vsebinski poudarki usposabljanja:

 • mladinsko delo, vloga mladinskih voditeljev in trenerjev v mladinski organizaciji,
 • vrste izobraževanja,
 • delo z mlajšimi odraslimi,
 • zakonitosti učinkovitega učenja,
 • načrtovanje usposabljanja,
 • izvedba usposabljanja, stik s skupino in posamezniki,
 • metode dela na usposabljanjih,
 • vrednotenje usposabljanja,
 • priprava gradiv,
 • delo v skupini, vodenje skupine,
 • fasilitacija v mladinskem delu,
 • priložnost za spoznavanje udeležencev ter medsebojno izmenjavo izkušenj.

Od udeležencev usposabljanja pričakujejo zavzetost za sodelovanje. Vsebine bodo podane preko aktivnih metod dela, ki zahtevajo vključevanje udeležencev. Kasneje obstaja možnost mentorstva pri izvajalcih usposabljanja.

Usposabljanje se šteje za opravljeno, če je posameznik prisoten na vsaj 90 % vsebin.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci:

 • izkušnje s kontinuiranim vodenjem skupin mladih,
 • izkušnje z vodenjem mladinskih projektov,
 • izkušnje z mladinskim delom (v mladinski organizaciji ali organizaciji za mlade);
 • interes za opravljanje vloge trenerja v lastni organizaciji ali na MSS.

Izpolnite e-prijavnico, ki je dostopna na tej povezavi najkasneje do nedelje, 2. aprila 2017.

V primeru prevelikega števila prijav bodo udeležence izbirali po naslednjih kriterijih:

 • raznovrstne izkušnje z mladinskim delom,
 • izkušnje z vodenjem usposabljanj v mladinskem delu,
 • interes za opravljanje trenerskega dela v organizaciji ali na MSS,
 • pripravljenost za prisotnost na celotnem usposabljanju.

Prispevek za usposabljanje, ki ga plača posameznik ali organizacija je 50 EUR za predstavnike organizacij članic MSS oz. njihovih lokalnih enot, 60 EUR za predstavnike mladinskih svetov lokalnih skupnosti ter 170 EUR za ostale. Ostale stroške krije Mladinski svet Slovenije, le za prevoz morajo udeleženci poskrbeti sami.

O izbiri kandidatov boste obveščeni najkasneje do ponedeljka, 10. aprila 2017, po elektronski pošti ali po telefonu.

Vir: MSS