Usposabljanje za trenerje v mladinskem delu

Mladinski svet Slovenije bo med 5. in 8. aprilom 2018 izvedel intenzivno 4-dnevno usposabljanje za trenerje v mladinskem delu. Lokacija usposabljanja bo izven Ljubljane (točno lokacijo bodo sporočili naknadno).

Namen usposabljanja je usposobiti trenerje v mladinskem delu za:

 • pripravo, izvedbo in vrednotenje usposabljanj v mladinskem delu,
 • delo z mlajšimi odraslimi,
 • načrtovanje sistema celostne rasti mladinskih voditeljev v svoji organizaciji,
 • izobraziti potencialni kader za Bazen trenerjev MSS.

Glavni vsebinski poudarki usposabljanja:

 • mladinsko delo, vloga mladinskih voditeljev in trenerjev v mladinski organizaciji,
 • vrste izobraževanja,
 • delo z mlajšimi odraslimi,
 • zakonitosti učinkovitega učenja,
 • načrtovanje usposabljanja,
 • izvedba usposabljanja, stik s skupino in posamezniki,
 • metode dela na usposabljanjih,
 • vrednotenje usposabljanja,
 • priprava gradiv,
 • delo v skupini, vodenje skupine,
 • fasilitacija v mladinskem delu,
 • priložnost za spoznavanje udeležencev ter medsebojno izmenjavo izkušenj.

Od udeležencev usposabljanja pričakujejo zavzetost za sodelovanje. Vsebine bodo podane preko aktivnih metod dela, ki zahtevajo vključevanje udeležencev. Kasneje obstaja možnost mentorstva pri izvajalcih usposabljanja.

Usposabljanje se šteje za opravljeno, če je posameznik prisoten na vsaj 90 % vsebin.

Tehnični podatki:

Prispevek za usposabljanje, ki ga plača posameznik ali organizacija je 50 EUR za predstavnike organizacij članic MSS oz. njihovih lokalnih enot, 60 EUR za predstavnike mladinskih svetov lokalnih skupnosti ter 170 EUR za ostale. Ostale stroške krije Mladinski svet Slovenije, le za prevoz morajo udeleženci poskrbeti sami.

Rok prijave je 25. 3. 2018. O izbiri kandidatov boste obveščeni najkasneje do ponedeljka, 26. marca 2018, po elektronski pošti ali po telefonu.

Prijavite se lahko tukaj.

Več informacij najdete tukaj.