Usposabljanje: Življenje v odrastniški skupnosti

Zavod Voluntariat vabi na usposabljanje Življenje v odrastniški skupnosti.

Življenje v odrastniški skupnosti je eksperimentalno in izkustveno petdnevno usposabljanje. Desetim aktivistom, mladinskim delavcem in drugim zainteresiranim bo ponudilo možnost raziskovanja mentalnih omejitev na poti k skupnostim, ki se ustrezno odzivajo na okoljske, socialne in ekonomske izzive, ter jih ne samo blažijo temveč tudi preprečujejo.

Na usposabljanju bodo udeleženci izkusili samooskrbno življenje na kmetiji ter raziskovali odrastniške prakse v mestu.

Poleg dela na vrtu bodo skrbeli tudi za živali, v mestu pa bodo raziskovali povezovalne dobre prakse in naslavljali teme ugodnih in kakovostnih bivanjskih pogojev, tudi na sistemski ravni.

Okvir usposabljanja je koncept, filozofija, gibanje Odrasti, katerega bodo preučili iz teoretičnega vidika s pomočjo strokovnjakov.

Glavni namen projekta:

  • spodbujanje sodelovanja in povezovanja med raznolikimi udeleženci, ki imajo skupen cilj – dobrobit ljudi in okolja,
  • opolnomočenje in podpora udeležencem, da tudi sami (p)ostanejo aktivni v svojih lokalnih skupnostih ali organizacijah in v svoje delovanje vpeljujejo koncepte, ki se povezujejo z Odrastjo.

Več o Odrasti (degrowth) si lahko preberete na tej in tej povezavi.

Prijave sprejemajo tukaj do 22. 4. 2019.

Za več informacij se lahko obrnete na viki.voluntariat@gmail.com.