Vabilo k aktivnemu sodelovanju na mednarodni multikonferenci Informacijska družba 2022

Mednarodna multikonferenca Informacijska družba – IS 2022, osrednji dogodek slovenske informacijske družbe, računalništva, informatike in umetne inteligence, bo potekala od 10. do 14. oktobra na Institutu “Jožef Stefan” v Ljubljani.

Konference:

 • Slovenska konferenca o umetni inteligenci
 • Odkrivanje znanja in podatkovna skladišča
 • Demografske in družinske analize
 • Kognitivna znanost
 • Legende računalništva
 • Okolje
 • Vseprisotne zdravstvene storitve in pametni senzorji
 • Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij
 • Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi
 • Študentska konferenca o računalniškem raziskovanju 2022
 • Matcos 2022

Organizatorji še posebej izpostavljajo konferenco o Okolju. K sodelovanju vabijo avtorje, ki lahko s svojimi prispevki predstavijo nove ideje in trende na področjih, ki jih pokriva konferenca. Programski odbor k sodelovanju vabi avtorje, ki lahko s svojimi prispevki predstavijo nove ideje in trende na področjih, ki jih pokriva konferenca. Dobrodošli so tako teoretično kot empirično zasnovani prispevki, vedno pa morajo biti umeščeni v okvir strokovnega ali znanstvenega dela. Prispevek naj načeloma ne presega štirih strani A4 formata, najkrajša dolžina pa je pol A4 strani. Napisan je lahko v slovenščini ali angleščini. Povzetek je obvezen, literatura in drugi sestavni deli morajo ustrezati običajni strukturi člankov, predstavljenih na znanstvenih konferencah.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS