Vabljeni na Trening za krepitev samozavesti

Društvo Center za pomoč mladim vabi, da se jim pridružite na Treningu za krepitev samozavesti, ki ga organizira med 16. in 18. novembrom v Ljubljani.

Trening za krepitev samozavesti (trening asertivnosti) je praktičen trening, ki je namenjen delu na sebi, razumevanju namena izbire lastnih vedenj, učenju sprejemanja in spoštovanja svojih čustev in sebe v odnosih z drugimi.

Na treningu ozaveščajo svoja prepričanja in pričakovanja ter se učijo veščin, s pomočjo katerih krepijo svojo notranjo moč, saj asertivnost pomeni: samozavest in njena krepitev, zavedanje svojih sposobnosti, zavedanje lastne vrednosti, zavedanje svojega dostojanstva, samouresničevanje, samospoštovanje in spoštovanje drugih, jasna komunikacija in iskreni odnosi.

Trening je namenjen vsem, ki želijo:

  • povečati oziroma si pridobiti samozavest in samospoštovanje,
  • močneje verjeti vase, v svoje sposobnosti in znanja,
  • okrepiti svojo moč in jasnejše izražanje,
  • spoštovati lastne občutke,
  • izboljšati svojo samopodobo,
  • spremeniti, kar lahko spremenijo,
  • sprejeti, česar ne morejo spremeniti, 
  • reševati notranje in odnosne konflikte na prijazen način,
  • postati sprememba, ki si je želijo,
  • podeliti svoja vprašanja v skupini …

Delo poteka v skupini najmanj osmih in največ štirinajstih ljudi. Metode dela so splošne diskusije, individualno delo,  vaje v paru ali manjših skupinah, igre vlog ipd. Izkušnje kažejo, da posameznik hitreje napreduje, če prejme podporo skupine, ki ga razume.

Več informacij o dogodku najdete tukaj. Za morebitna vprašanja so vam na voljo na naslovu jerca@cpm-drustvo.si.

Prijavite se lahko tukaj do 14. 11. 2018.

Prispevek posameznika znaša 75€.