Vodja zadovoljstva zaposlenih – CHO

Mladinski center Vič vabi na usposabljanje za vodjo zadovoljstva zaposlenih.

Namen usposabljanja je informirati, animirati in motivirati udeležence o perspektivah zaposlovanja v kadrovskih službah ter jim ponuditi osnovno usposabljanje s tega področja, še posebej v luči poklicev prihodnosti v kadrovskih službah. Usposabljanje poteka v obliki delavnice, ki temelji na uvodnih predavanjih, povezovanju različnih študij primerov in dotedanjih individualnih izkušnjah udeležencev. Omenjene metode bodo nadgrajene z vajami, oblikovanimi tako, da bodo razvijale spretnosti, potrebne za uspešno delo z ljudmi (igra vlog, uporaba povratnih informacij).

Udeleženci bodo pri vsaki vsebini seznanjeni z dodatno literaturo, s katero bodo lahko razširili in poglobili svoje razumevanje na posameznih področjih, skladno z individualnimi potrebami in zanimanjem.

Usposabljanje je primerno za vse mlade, stare med 21 in 29 let, ki želijo dopolniti svoj nabor kompetenc, ter za mlade, ki so že zaposleni in bi jim znanja s področja vodenja skupin prišla prav. Cena za brezposelne in študente je 60€, za vse ostale 150€.

Več informacij in prijava so na voljo tukaj.

Vir: Nefiks