Začetek Feminističnega seminarja v Trubarjevi hiši literature

Iz Trubarjeve hiše literature sporočajo, da se oktobra začenja Feministični seminar, ki bo združeval dva že obstoječa feministična dogodka: cikel predavanj Feminizem danes, ki poteka v Trubarjevi hiši literature, in bralni krožek Sestrovščine ponosnega Delfina, ki poteka v Škratovi čitalnici.

Cikel predavanj je namenjen prevpraševanju sodobnih oblik delovanja patriarhalne oblasti in ključnih problemov za feminizem danes. Ti se dotikajo vprašanja povezovanja, taktik organiziranja in delovanja, zgodovine bojev, odnosa preteklosti do sedanjosti in nenazadnje prihodnosti feminizma.

Bralni krožek je namenjen obravnavi sodobnih ali klasičnih feminističnih del, ki si jih udeželenke in udeleženci vnaprej določijo za branje. V letošnji sezoni bo bralni krožek namenjen obravnavi dveh klasičnih del – teoretskega in proznega, ki se med seboj dopolnjujeta.

Na prvem srečanju, ki bo v torek, 1. oktobra 2019, bosta Klara Otorepec in Katja Čičigoj razgrnili program letošnjega Feminističnega seminarja, ki mu bo sledil pogovor ob filmu Born in Flames (1983). 

Srečanja seminarja bodo na sporedu vsak drugi torek ob 19.30.

Več informacij najdete tukaj.