Javni natečaj: Made in Slovenia

Center za kreativnost, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve, je objavil javni natečaj za izbor celostne podobe razstave “Made in Slovenia” in znaka odličnosti “Made in Slovenia”.  

V drugi polovici leta 2021 bo Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije. V tem letu bo Slovenija tudi evropska gastronomska regija, posebna tematika, ki jo je izpostavila Organizacija združenih narodov za leto 2021, pa je kreativno gospodarstvo in trajnostni razvoj. 

Zaradi potrebe po enovitosti promocije med predsedovanjem na vseh svetovnih lokacijah, ki je “izložba” slovenske nacionalne odličnosti (ustvarjalne, gospodarske, kulinarične …) in kreativnosti kot prednostne teme ter spodbujanja so-ustvarjanja (participatornosti), razpisujejo natečaj, ki ima dva sklopa: oblikovanje razstave in znak odličnosti in oblikovanje vizualne identitete razstave.  

Na javnem natečaju lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki delujejo na kateremkoli področju KKS. Zaželeno je, da se prijavijo interdisciplinarne skupine ali podjetja oz. druge pravne osebe (zavodi, društva,….), ki pokrivajo različna področja oblikovanja (predvsem grafično in produktno oblikovanje in arhitekturo). 

Predlogi bodo oddani v elektronski obliki na elektronsko pošto natecaj@czk.si v z geslom zaščitenih datotekah, ki bodo zagotavljala anonimnost. 

Rok prijave je 31. 5. 2020. Prijavnica je na voljo tukaj.  

Več informacij lahko najdete tukaj.