Javni poziv k oddaji predlogov stenske poslikave: Na mestu

Center urbane kulture Kino Šiška v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana poziva ustvarjalce in ustvarjalke na področju likovnih in vizualnih umetnosti k oblikovanju nove stenske poslikave na pročelju stavbe Trg mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani. Projekt bo nasledil prejšnjo poslikavo mladega finskega umetnika Pallo Ollapa, ki je fasado leta 2014 poslikal v okviru mednarodnega evropskega projekta.

Stenske poslikave, grafiti in druge umetniške intervencije v javnem prostoru veljajo za pomemben del podobe sodobnega mesta. Stvaritve ulične umetnosti soustvarjajo likovno bogato scenografijo mesta, ki pripoveduje o njegovih prebivalcih in odpira različne poglede na raznovrstnost urbanega življenja. Zlasti v času prenasičenosti z vsiljivimi oglasnimi panoji in prikazovalniki omogoča ulična umetnost neodvisno ustvarjalnost in vidnost inovativne estetike, s čimer se postavlja v samo središče doživljanja mesta.

Avtor/ica izbranega predloga prejme za izvedbo poslikave honorar 1000 EUR neto in pokritje stroškov materiala ter tehnične izvedbe. Poleg tega bodo izbranim avtorjem/icam, ki stanujejo izven območja MOL, pokrili stroške za pot in tri tedne bivanja v Ljubljani. Tema poslikave je odprta.

Na razpisu lahko sodelujejo prebivalci in prebivalke Slovenije, držav članic EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice, Albanije in držav na ozemlju bivše Jugoslavije. Prijavitelji so lahko fizične ali pravne osebe.

Rok oddaje: 17. 8. 2018 do 11.00
Predviden termin izvedbe: september 2018

Več informacij o pozivu najdete tukaj.