Javni poziv za izbor kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja

Predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za predstavitev vrhunske slovenske umetniške produkcije s področja sodobnih vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja na osrednjih umetniških sejmih v mednarodnem prostoru in vključevanje v referenčne razstavne in festivalske dogodke na mednarodni ravni, in sicer v obdobju od januarja do junija 2024.

Cilj javnega poziva je spodbujanje projektov mednarodnega sodelovanja in kontinuirano predstavljanje vrhunske slovenske umetniške produkcije v mednarodnem prostoru, povečanje njene prepoznavnosti, spodbujanje mednarodnega sodelovanja in uveljavljanja slovenskih vizualnih in intermedijskih umetnikov ter oblikovalcev.

Rok za prijavo je do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. junija 2024.

Na poziv se lahko prijavijo:

  • nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki že delujejo na področju javnega poziva, glede na osnovno dejavnost pa niso ljubiteljske, izobraževalne, znanstvene ali vzgojno-izobraževalne institucije oziroma organizacije, katerih temeljni namen za ustanovitev ni bilo opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,
    oziroma
  • samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe s področij vizualnih umetnosti, intermedijskih umetnosti in oblikovanja, ki so s strani organizatorja uradno povabljeni na sejemske, razstavne ali festivalske dogodke, navedene v besedilu poziva.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kulturo