Javni razpis JAK za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2019–2021

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje večletnih zahtevnih izvirnih in prevodnih knjižnih projektov v tiskani ali e-obliki:

  • zbrana in izbrana dela slovenske književnosti in humanistike;
  • prevodi temeljnih del svetovne književnosti in humanistike.

JAK bo večletne knjižne projekte v okviru tega javnega razpisa sofinancirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • izhajanje zahtevnih izvirnih in prevodnih leposlovnih in humanističnih knjižnih del;
  • razvoj kompetenc založnikov za pripravo in izvedbo zahtevnih knjižnih projektov;
  • višanje deleža zahtevne knjižne produkcije in izboljšanje njene dostopnosti na knjižnem trgu.

JAK bo v okviru tega javnega razpisa v sofinanciranje sprejela predvidoma največ 10 večletnih knjižnih projektov.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so najmanj tri leta registrirane za opravljanje založniške dejavnosti v Republiki Sloveniji ali zamejstvu.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.