Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti v letu 2020

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet je sofinanciranje kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Na razpisu lahko sodelujejo:

  • nevladne kulturne organizacije iz 4. točke razpisa, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21.
  • Javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2019 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2020.
  • Samozaposleni v kulturi in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.

Ministrstvo bo v okviru razpisa sofinanciralo kulturne projekte na podpodročjih:

  • organizacija koncertov in glasbeno scenskih predstav,
  • mednarodno gostovanje v tujini,
  • izvirno glasbeno delo ali koreografija,
  • glasbeno založništvo,
  • avtorski projekt,
  • delovna štipendija.

Rok prijave je 7. 2. 2020.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.