Javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti v letu 2020

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2020.

Na razpisu lahko sodelujejo:

  • nevladne kulturne organizacije iz 4. točke razpisa, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21.
  • Javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2019 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2020, (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe v skladu s 97. členom ZVKD-1).
  • Samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih vizualnih umetnosti.

Razpisana so tri podpodročja:

  • organizacija razstavnih in festivalskih projektov,
  • delovne štipendije,
  • odprti ateljeji.

Rok prijave je 7. 2. 2020.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.