Javni razpis MK za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020 za podiplomski študij

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v študijskem letu 2019/2020.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. Višina posamezne štipendije je 3.906,00 EUR na semester oziroma največ 7.812,00 EUR na študijsko leto, ki se izplača predvidoma dvakrat v študijskem letu, in sicer po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek za izplačilo štipendije in dokazil o opravljenem semestru oziroma letniku.

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 
  • na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo za eno stopnjo podiplomskega študija v tujini);
  • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1990);
  • študijski obisk v tujini ne temelji na katerem izmed evropskih programov mobilnosti.

Prijave sprejemajo do 30. septembra 2019.

Več informacij o zahtevanih pogojih in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.