Javni razpis RTV SLO za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2018-2 (televizijska nanizanka/nadaljevanka – 8 x 50 minut)

Predmet javnega razpisa je odkup slovenskega avdiovizualnega (AV) dela, televizijske nanizanke oziroma nadaljevanke (8 epizod x 50 minut), ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov.

Na podlagi tega razpisa odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija Slovenija predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.

Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo, ki jo najdete tukaj.