Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana razpisuje dodelitev neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva konec leta 2022, predvsem pa v letih 2023 in 2024.

Na voljo bo 450 neprofitnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so polnoletni državljani Republike Slovenije, državljani ostalih članic Evropske unije ter osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, po izbrisu pa so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje.

Ob vložitvi vloge je potrebno plačati takso.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: JSS MOL