Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniški rezidenci na Dunaju

Dodatni javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniški rezidenci na Dunaju, ki jih bo od 1. 8. do 31. 12. 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Razpis vključuje:

  • financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniške rezidence na Dunaju,
  • povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje za Dunaj, in sicer v višini največ 150 EUR neto.

Cilj razpisa je krepitev umetniške ustvarjalnosti posameznikov ali umetniških skupin prek mobilnosti in medkulturne izmenjave idej, znanja in praks, krepitev njihove mednarodne uveljavitve ter uveljavljanje slovenske kulture in umetnosti v tujini.

Razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih umetnosti in kulture:

  • uprizoritvena umetnost,
  • likovna umetnost,
  • arhitektura in oblikovanje,
  • glasbena umetnost,
  • intermedijske umetnosti,
  • film in AV-kultura,
  • knjiga,
  • kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe.

Več o razpisu in pogojih najdete tukaj.

Na razpis se lahko prijavite do 24. 4. 2017.

Vir: Ministrstvo za kulturo