Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo

Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2020, ki vključuje:

  • financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ter
  • povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje,in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ 150 EUR neto ter za New York v višini največ 800 EUR neto v primeru enega prijavitelja ali največ 700 EUR neto na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja.

Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so fizične osebe, ki delujejo na razpisanih področjih;
  • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • niso koristili umetniške rezidence na Dunaju, v Berlinu, Londonu ali New Yorku v preteklih dveh koledarskih letih pred letom objave razpisa in v letu objave razpisa;
  • niso prejemniki štipendij in/ali šolnin ministrstva, ki se podeljujejo za dodiplomski in podiplomski študij (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);
  • niso prejemniki sredstev iz evropskega, državnega ali lokalnega proračuna za potne stroške do umetniške rezidence.

Prijave sprejemajo do 4. novembra 2019.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.