Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2019.

Ministrstvo na področju uprizoritvenih umetnosti razpisuje štiri podpodročja:

  • Produkcija: so projekti, katerih premiera in postprodukcija bosta realizirani v letu 2019. Projekt v prijavi pomeni celoten načrtovani obseg realizacije produkcije s postprodukcijo projekta (premiera v Sloveniji v letu 2019 s ponovitvami in gostovanji v Sloveniji in tujini v letu 2019).
  • Prvi avtorski projekt: prvi avtorski projekt je neposredna podpora za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi in omogočanje kvalitetne umetniške produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti. Je projekt avtorja, ki še ni prijavil projekta, ki je bil sofinanciran na področju uprizoritvene umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo. Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena avtorska celota in bo prvič izveden v letu 2019.
  • Prvi projekt producenta: prvi projekt producenta je neposredna podpora za ustvarjalno delo NVO in samozaposlenih v kulturi in omogočanje kvalitetne umetniške produkcije na področju uprizoritvenih umetnosti. Je projekt producenta, čigar projekti še niso bili sofinancirani na področju uprizoritvenih umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo, in bo prvič izveden v letu 2019.
  • Postprodukcija: postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg realizacije postprodukcije (ponovitve in gostovanja v letu 2019) projektov, premierno izvedenih do vključno 31. 12. 2018.

Rok prijave je 21. 1. 2019.

Več o razpisu najdete tukaj.