Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija

Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2019.

Razpisna podpodročja:

  • organizacija razstavnih in festivalskih projektov,
  • delovne štipendije,
  • odprti ateljeji.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21;
  • javni zavodi na področju kulture, ki v letu 2018 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2019, (razen pooblaščenih muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe, v skladu s 97. členom ZVKD-1);
  • ter samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih vizualnih umetnosti.

Prijavite se lahko do 21. 1. 2019.

Več o razpisu najdete tukaj.