Javni razpis za izbor kulturnih projektov postprodukcije na področju uprizoritvenih umetnosti v letu 2024

Predmet in področje razpisa sta sofinanciranje projektov postprodukcije predstav na področju uprizoritvenih umetnosti v letu 2024 v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Sofinancirane bodo postprodukcije, ki bodo izvedene v letu 2024 in so postprodukcije predstav, ki so jih ustvarili nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi na področju uprizoritvenih umetnosti ter so bile premierno uprizorjene pred letom 2024.

Upravičeni prijavitelji:

  • Prijavitelji so nevladne organizacije, katerih program ni bil izbran na javnem razpisu z oznako JPR-PROG-2022-2025 oziroma katerih projekti, prijavljeni na ta razpis, niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-22-25 ali
  • so samozaposleni v kulturi, ki so na zadnji dan roka za oddajo vlog na razpis in do zaključka projekta vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi, ki ga vodi ministrstvo, ter katerih projekti niso bili izbrani na projektnem razpisu z oznako JPR-UPR-AO-2024-2025.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kulturo