Javni razpis za izbor razstavnih projektov za predstavitev v prostorih Mestne občine Ljubljana v letu 2023

Predmet razpisa je brezplačna predstavitev razstavnih projektov v prostorih MOL v razstavnem letu 2023 na naslednjih področjih:

A – kulturno-umetniške stvaritve;

B – razstavni projekti, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenimi, urbanističnimi, promocijskimi in drugimi vidiki mestnega življenja.

Prostori MOL, ki so predmet razpisa in jih bo MOL namenila v brezplačno uporabo izbranim prijaviteljem, so:

  • Galerija Kresija / Stritarjeva ulica 6;
  • Stekleni atrij Mestne hiše/ Mestni trg 1;
  • Zgodovinski atrij Mestne hiše/ Mestni trg 1;
  • Desni atrij Mestne hiše / Mestni trg 1.

Na razpisnem področju A lahko sodelujejo samozaposleni_e v kulturi, drugi_e posamezniki_ce, ki nimajo tega statusa, kakor tudi nevladne kulturne organizacije (društva, ustanove in druge nevladne organizacije), javni zavodi na področju kulture, ki imajo sedež na območju MOL in ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Na razpisnem področju B lahko sodelujejo vse pravne osebe, ki imajo sedež na območju MOL ali kontinuirano delujejo na območju MOL in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.

Vir: MOL