Javni razpis za izbor razstavnih projektov za predstavitev v prostorih MOL v letu 2019

Na spletni strani MOL je objavljen razpis za izbor razstavnih projektov za predstavitev v prostorih MOL v letu 2019.

Gre za možnost brezplačne uporabe naslednjih prostorov:

Razpisani sta dve področji razstavnih projektov:

A) kulturno-umetniške stvaritve (zajema predstavitev kulturno-umetniških projektov, ki sodijo v naslednja področja vizualnih umetnosti: slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, strip, kiparstvo, fotografija, video, prepleti naštetega v instalacijah in v (ambientalnih) prostorskih intervencijah ter oblikovanje),

B) razstavni projekti, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenimi, urbanističnimi, promocijskimi in drugimi vidiki mestnega življenja (zajema predstavitev projektov, ki v obliki razstave odražajo raznolikosti bivanja v Ljubljani. Gre za projekte s področja arhitekture, mednarodnega sodelovanja, ustvarjanja kulturnih društev, proslavljanja obletnic in jubilejev, ki so del identitete Ljubljane, predstavitev dela javnih zavodov in drugih pravnih oseb v MOL, prezentacije vsebin, neposredno povezanih s kakovostjo življenja ipd.).

Predmet tega razpisa niso:

 • performansi, enkratni dogodki,
 • komercialne in dobrodelne prireditve,
 • razstave, ki izhajajo iz tržnih razmerij ali so namenjene trženju profitne dejavnosti pravnih oseb.

Cilji razpisa:

 • MOL bo projekte na obeh razpisnih področjih v letu 2019 podpiral v skladu z naslednjimi cilji:
  spodbujanje izvirne in kakovostne umetniške produkcije ustvarjalcev s področja vizualnih
  umetnosti,
 • predstavitev umetniških in drugih razstavnih projektov, ki so pomembni za promocijo Mestne
  občine Ljubljana kot odprte, živahne in svetovljanske evropske prestolnice,
 • povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu.

Rok za oddajo vlog je 15. 9. 2018.

Več informacij najdete tukaj