Javni razpis za oddajo ateljejev in prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost v MOL

Mestna občina Ljubljana objavlja javni razpis za oddajo umetniških ateljejev in prostorov v brezplačno uporabo za kulturne dejavnosti. Cilj razpisa je poiskati izvajalce kulturnih projektov in programov, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo h kulturni ponudbi MOL.

Predmet razpisa so trije umetniški ateljeji in 14 prostorov za izvajanje kulturne dejavnosti.

Za proste umetniške ateljeje se lahko prijavijo posamezniki, ki opravljajo dejavnost na področju likovne/vizualne umetnosti in nimajo zagotovljenih primernih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti.

Za brezplačno uporabo prostorov za kulturne dejavnosti se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti in posredovanja kulturnih vrednot, javni skladi s področja kulture in posamezniki, ki opravljajo kulturno dejavnost in nimajo zagotovljenih primernih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti.

Rok prijave je podaljšan do 12. 1. 2021.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.