Javni razpis za oddajo bivalne rezidence za mlade umetnike v Švicariji v najem

Javni zavod Mednarodni grafični likovni center je objavil javni razpis za oddajo bivalne rezidence za mlade umetnike v Švicariji v najem.

Rezidenca za mlade je namenjena ustvarjalcem do 35. leta starosti, ki aktivno delujejo na področju likovnih umetnosti. Na razpis se lahko prijavi posameznik ali par.

Namen razpisa je mlademu ustvarjalcu oddati v najem atelje za obdobje dveh let in mu s tem omogočiti optimalne pogoje za njegovo ustvarjanje.

Pogoji za dodelitev rezidence za mlade v najem so:

  • visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela, kar vlagatelj dokaže s podanimi referencami in s predstavljenim programom dela za čas bivanja v ateljeju za mlade (za nadaljnji dve leti), kar predloži vpisni obliki;
  • državljanstvo Republike Slovenije vlagatelja;
  • stalno ali začasno prebivališče vlagatelja v Mestni občini Ljubljana;
  • aktivno delovanje na področju likovnih umetnosti v zadnjih treh letih (kar se dokazuje na podlagi predloženih referenc pod točko 1) in/ali vpis v razvid samozaposlenih na področju kulture za področje likovnih dejavnosti;
  • starost do 35 let;
  • vlagatelj ni najemnik stanovanja ali ateljeja v lasti Mestne občine Ljubljana oziroma lastnik stanovanja ali ateljeja v Mestni občini Ljubljana.

Vlogo zainteresirani vlagatelji pošljejo:

  • na elektronski naslov: miha.colner@mglc-lj.si z zadevo »rezidenca za mlade« ali
  • na poštni naslov: Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, s pripisom “rezidenca za mlade”.

Rok za oddajo vloge je 29. aprila 2019.

Več informacij o javnem razpisu najdete tukaj.