Javni razpis za oddajo bivalne rezidence za mlade v Ustvarjalnem centru Švicarija

Rezidenca za mlade je namenjena ustvarjalcem do 35. leta starosti, ki aktivno delujejo na področju likovnih umetnosti. Starost prijavitelja na javni razpis se upošteva na dan roka za oddajo vloge na javni razpis. Namen javnega razpisa je mlademu ustvarjalcu oddati v najem atelje za obdobje dveh let in mu s tem omogočiti optimalne pogoje za njegovo ustvarjanje.

Rezidenca za mlade je namensko stanovanje (rezidenca M1.3), ki omogoča bivanje in ustvarjanje najemnika, torej združuje delovni in bivalni prostor z naslednjimi elementi: atelje s kuhinjo, spalni prostor in sanitarije v skupni izmeri 63,19 m2.

Tloris ateljeja je dostopen tukaj.

Pogoji za dodelitev rezidence za mlade v najem so:

  • visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela, kar vlagatelj dokaže s podanimi referencami in s predstavljenim programom dela za čas bivanja v ateljeju za mlade (za nadaljnji dve leti), kar predloži v pisni obliki;
  • državljanstvo Republike Slovenije vlagatelja;
  • stalno ali začasno prebivališče vlagatelja v Mestni občini Ljubljana;
  • aktivno delovanje na področju likovnih umetnosti v zadnjih treh letih (kar se dokazuje na podlagi predloženih referenc pod točko 1) in/ali vpis v razvid samozaposlenih na področju kulture za področje likovnih dejavnosti;
  • starost do 35 let;
  • vlagatelj ni najemnik stanovanja ali ateljeja v lasti Mestne občine Ljubljana oziroma lastnik stanovanja ali ateljeja v Mestni občini Ljubljana.

Merila za ocenjevanje vlog:

  • Reference prijavitelja: samostojne razstave in udeležba na skupinskih kuriranih razstavah, performansi in predavanja v obdobju 2014–2018 v priznanih slovenskih in mednarodnih razstaviščih, muzejih ali festivalih, kar se dokazuje s spiskom referenc in največ 5 priloženimi kopijami tiskovin o samostojnih in 5 kopijah tiskovin o skupinskih razstavah;
  • Reference prijavitelja: nagrade, priznanja, posebne omembe in odkupljena dela v javnih in zasebnih zbirkah s področja likovnih umetnosti v domačem ali mednarodnem prostoru v obdobju 2013–2018;
  • Medijski odzivi na vlagateljevo dosedanje ustvarjalno delo, kar se dokazuje s spiskom medijskih objav (brez medijskih najav in prepisov) in največ 5 predloženimi kopijami.
  • Predstavitev vlagateljevega programa dela za obdobje uporabe rezidence za mlade.

Rok prijave je 19. 4. 2018. Do tega datuma morajo popolne vloge priti na sedež MGLC oziroma biti poslane na elektronski naslov MGLC. Za pravočasno velja tudi vloga s potrdilom o poslani pošiljki do vključno 15. aprila 2018. Vlogo zainteresirani vlagatelji pošljejo na elektronski naslov: info@mglc-lj.si z zadevo »rezidenca za mlade« ali na poštni naslov: Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »rezidenca za mlade«

Celoten razpis najdete tukaj.