Javni razpis za oddajo umetniških ateljejev v MGLC Švicariji

Javni zavod Mednarodni grafični likovni center (MGLC) obvešča, da je v MGLC Švicariji na voljo za oddajo enajst delovnih umetniških ateljejev v brezplačno uporabo za izvajanje kulturne dejavnosti.

Delovni umetniški ateljeji so namenjeni ustvarjalcem, ki aktivno delujejo na področju vizualnih umetnosti. Namen javnega razpisa je ustvarjalcu ali ustvarjalki oddati v brezplačno uporabo atelje za obdobje petih let in z umetniško prakso ustvarjalcev razvijati programsko vizijo MGLC Švicarije.

Upravičene osebe za sodelovanje na razpisu so posamezniki:

  • ki opravljajo dejavnost na področju vizualnih umetnosti in imajo akademski naziv s tega področja oziroma so kot posamezniki vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo s poklicem slikar, kipar, ilustrator, fotograf, grafik, avtor stripov, videast, intermedijski umetnik;
  • izkazujejo visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela na področju vizualnih umetnosti v zadnjih desetih letih (2012–2021), kar prijavitelj dokazuje na podlagi predloženih referenc v prijavnem obrazcu;
  • imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Ljubljana in svojo dejavnost opravljajo pretežno v Ljubljani;
  • niso lastniki prostorov, v katerih lahko izvajajo svojo dejavnost.

Natančnejši pogoji za sodelovanje na razpisu so obrazloženi tukaj.

Vir: MGLC