Javni razpis za projekt mladega umetnika (do 30. leta starosti) na področju intermedijskih umetnosti

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. objavlja javni razpis za projekt mladega umetnika (do 30. leta starosti) na področju intermedijskih umetnosti. Projekt je lahko izveden v mediju intermedijske postavitve, javnega dogodka, intervencije v javnem prostoru, intermedijskega performansa, medmrežnega projekta, video instalacije ali novomedijske raziskave/dogodka.

Izbran projekt bodo podprli in izvedli v letu 2019.

Prijava naj obvezno vsebuje:

  • ime, priimek avtorja; kratko biografijo; kontakt avtorja,
  • kratek opis projekta, ki vključuje tehnične zahteve, lokacijo ipd. (ne pošiljajte originalnih del),
  • predviden osnovni finančni okvir produkcije projekta.

Prijave sprejemajo na naslov Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., Hruševska 66, 1000 Ljubljana do vključno 31. avgusta 2018 (poštni žig).

Rok za prijavo do vključno 31. avgusta 2018.

Vse dodatne informacije v zvezi s prijavo: Uroš Legen 040 370 199

Razpis najdete tukaj.