Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju literarne kritike za leto 2019

Predmet javnega razpisa je podpora projektom literarne kritike samozaposlenih v kulturi, ki celovito kritiško vrednotijo posamezni avtorski opus, založniški program, žanr ali zvrst, literarni festival ali prireditev skozi daljše časovno obdobje v Sloveniji.

JAK bo kulturne projekte na področju literarne kritike v letu 2019 podprla v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • podpora projektom literarne kritike, ki pomembno prispevajo k razumevanju področja knjige; slovenskega založništva; slovenske literature, njenega aktualnega stanja in premikov,
  • podpora delovanju samozaposlenih na področju literarne kritike,
  • zagotavljanje visoke vidnosti in dostopnosti kritiške refleksije.

Prijavitelji morajo biti vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS, da delujejo na področju literarne kritike in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

Rok prijave je 8. april.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.