Javno povabilo k oddaji prijav za sofinanciranje novomedijskega dela v okviru projekta Kulturni evro 2024

Center urbane kulture Kino Šiška v okviru namenskega sklada za podporo mladih ustvarjalcev Kulturni evro poziva posamične ustvarjalce, skupine in kolektive k oddaji predlogov za so/financiranje produkcije novomedijskega dela/projekta, ki temelji na sodobnih intermedijskih praksah.

Poziv je starostno omejen na prijavitelje, ki bodo ob roku za oddajo stari največ 35 let in so državljani Republike Slovenije ali imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče.

Kulturni evro je obvezni samoprispevek v višini dveh evrov, ki ga prispeva vsak obiskovalec plačljivih dogodkov Kina Šiška, zapisan na listi gostov/novinarjev oziroma imetnik letnega vabila. Zbrana sredstva se zbirajo na posebnem računu, ves zbrani znesek pa se nameni izbranemu ustvarjalcu/skupini/kolektivu. Skupna višina zbranih sredstev v letu 2023 je 7.360 EUR.

Novomedijsko delo/projekt je lahko izvedeno v obliki intermedijske postavitve, interaktivnega performansa, razstave ali javnega dogodka, (avdiovizualne) postavitve s potopitvenim učinkom, intervencije v javnem prostoru, medmrežnega projekta ali novomedijske raziskave/dogodka, rok za realizacijo projekta pa je 31. marec 2025.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Javni zavod Center urbane kulture Kino Šiška