Konferenca o spodbujanju učinkovitega učenja

Univerza na Primorskem je objavila poziv za oddajo prispevka za nacionalno strokovno konferenco v okviru Eramsus+ programa PEDPACK Pedagogy & Practice, ki bo potekala 26. 8. 2020 v prostorih Pedagoške fakultete. Konferenca z naslovom Spodbujanje učinkovitega učenja je namenjena predvsem učiteljicam in učiteljem 1. in 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja. 

Na konferenci lahko predstavite prispevek na temo: 

  • spodbujanje različnih strategij učenja (npr. samostojno učenje idr.), 
  • prilagajanje pouka različnim učnim stilom in različnim potrebam učencev, 
  • zagotavljanje možnosti, da se učenci sami učijo, 
  • omogočanje medvrstniškega učenja, 
  • medpredmetnega povezovanja, 
  • vzpostavljanja pozitivne klime za učenje in spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov, 
  • formativnega spremljanja. 

Svoj prispevek lahko predstavite v obliki: 

  • referata, 
  • posnetka ali 
  • plakata. 

Več informacij in navodila za oddajo prispevka lahko najdete tukaj. 

Poziv si lahko preberete tukaj.