Leto 2022 potrjeno za evropsko leto mladih

Slovenija je z uspešno zaključenimi pogajanji o razglasitvi evropskega leta mladih 2022 dosegla nov pomembni mejnik slovenskega predsedovanja na področju mladine in odprla vrsto priložnosti za mlade v letu 2022.

Svet Evropske unije je 10. decembra, potrdil dogovor političnega trialoga z Evropskim parlamentom, ki ga je slovensko predsedstvo doseglo 6. decembra 2021 z zapiranjem še zadnjih odprtih vprašanj o proračunu. Evropsko leto mladih bo tako v ospredje postavilo glas mladih, s tem pa številne plati življenja mladih od izobraževanja, zaposlovanja pa vse do dobrega počutja, njihove samozavesti in zdravja, kulturnega udejstvovanja in iskanja rešitev za izzive prihodnosti.

Evropsko leto mladih bo tesno povezano z izvajanjem instrumenta NextGenerationEU, ki mladim zagotavlja nove priložnosti vključno s kakovostnimi delovnimi mesti ter možnostmi za izobraževanje in usposabljanje, poleg tega pa podpira aktivno sodelovanje mladih v družbi. V letu 2022 bo Slovenija pripravila nov nacionalni program za mladino za prihodnjih 10 let. V pripravo bodo vključili tudi mlade in si tako začrtali program, ki bo od mladih za mlade in prihajajoče generacije.

V letu mladih bodo prizadevanja usmerjena tudi v sinergije in dopolnjevanje z drugimi programi EU, namenjenimi mladim na vseh področjih politike – od programov razvoja podeželja s poudarkom na mladih v kmetijstvu do programov za raziskave in inovacije, od kohezijskih ukrepov do ukrepov na področju podnebnih sprememb. Poleg programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote s proračunom v višini 28 milijard evrov oziroma ene milijarde evrov za trenutno finančno obdobje več priložnosti za mlade ustvarjata tudi jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih. Leta 2022 se bo poleg tega začel izvajati novi program ALMA, ki bo podprl čezmejno poklicno mobilnost prikrajšanih mladih.

Več si lahko preberete tukaj.

Vir: mlad.si