Letošnji evropski teden mobilnosti v znamenju hoje

Med 16. in 22. septembrom se odvija Evropski teden mobilnosti. Namen Evropskega tedna mobilnosti je osveščanje o trajnostni mobilnosti in zmanjševanje cestnega motornega prometa, saj ta v Sloveniji prispeva največji delež toplogrednih plinov. 

Letošnji ETM z geslom Gremo peš! poudarja hojo kot eno od alternativ cestnemu motornem prometu, saj hojo ob javnem potniškem prometu in kolesarjenju prištevamo med potovalne načine trajnostne mobilnosti, sporočajo iz Ministrstva za infrastrukturo.

Pester program sodelujočih občin je dostopen tukaj.