LGBT mladi – Prebijmo molk v šolah

Društvo Legebitra je izdalo končno poročilo o rezultatih raziskave o stanju v šolah  2019: LGBT mladi – Prebijmo molk v šolah. 

Iz prakse in dela z LGBTI mladimi vedo, da se v izobraževalnem prostoru dogajajo nasilna dejanja. Raziskava o stanju v šolah 2019: LGBT mladi – prebijmo molk v šolah (Sešek K., Margon E.) je samo še potrdila trditev, da šole niso varni prostor za LGBTI-osebe.

Naslavljanje tem s področja LGBTI in preprečevanje nasilja v šolah ni ideološka razprava, kot je velikokrat očitano, vendar ključen del ustvarjanja varnejših prostorov za vse osebe.

Homofobni, bifobni, transfobni in seksistični govor ter druge opazke, ki temeljijo na predsodkih, lahko ustvarijo ne-varno šolsko okolje za vse dijake_inje, ki med drugim lahko vodi v to, da osebe ne izpolnjujejo svojih potencialov kot bi jih lahko v okolju, ki jih ne bi zaviralo.

Nekaj več kot desetina LGBT dijakinj_ov (11,1 %) je dejala, da ne nameravajo zaključiti srednješolskega izobraževanja. Pomembno je omeniti, da so v raziskavi sodelovale_i le dijaki_nje, ki so bile_i vključene_i v izobraževanje v šolskem letu 2018/2019.

Če bi bile_i v raziskavo vključene_i tudi tiste_i LGBT dijaki_nje, ki so srednješolsko izobraževanje prekinile_i že pred zaključkom šolanja, bi bil odstotek LGBT dijakinj_ov, ki ne bi nadaljevale_i srednješolskega izobraževanja, še višji.

Vsak_a četrt_a dijak_inja poroča, da v šoli zelo pogosto ali pogosto sliši homofobne opazke, le 12,8% LGBT dijakinj_ov pa poroča, da je šolsko osebje ob homofobnih opazkah interveniralo oziroma ukrepalo vedno ali skoraj vedno, medtem, ko večina (53,9%) poroča, da osebje nikoli ni interveniralo.

Celotno poročilo si lahko preberete tukaj

Vir: Legebitra