Literarni natečaj “Iz stiske skozi bolečino”

Samopoškodovanje je boleča resnica vsakdana mnogih posameznikov. V želji, da spodbudijo razmišljanje in pogovor o vzrokih samopoškodovanja, člani projekta V odsevu, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije, ob letošnjem svetovnem dnevu osveščanja o samopoškodovanju (1. marec) razpisujejo literarni natčaj z naslovom “Iz stiske skozi bolečino”.

K sodelovanju vabijo dijake vseh gimnazij, srednjih strokovnih, tehničnih in poklicnih šol z namenom, da se ob letošnjem svetovnem dnevu osveščanja o samopoškodovanju poglobite v razmišljanje o čustvih, ki posameznika preplavljajo pred in po samopoškodovanju.

Sodelujete lahko z različnimi oblikami kratkih literarnih del – s poezijo (haiku, balada …), prozo (kratka zgodba, črtica …), ali s krajšim dramskim delom, pri čemer naj bo obseg dela omejen na dve strani A4 formata z minimalno velikostjo pisave 11. Če boste svoj izdelek oddali v rokopisu, bodite pozorni, da bo čitljiv. Vsak avtor lahko na razpis prijavi največ dva prispevka.

Do kdaj in kam pošljete? 

Vaše izdelke lahko pošljete do četrtka, 1. marca 2018, na naslovu Društvo študentov medicine Slovenije (V odsevu), Korytkova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom “za literarni natečaj V odsevu” ali preko elektronske pošte na naslovu vodsevu@dsms.net z zadevo “Za literarni natečaj”.

Vsak izdelek naj bo opremljen z imenom in priimkom avtorja, njegovim naslovom in nazivom šole, ki jo obiskuje. V primeru, da ste mlajši od 16 let, priložite tudi podpisano izjavo staršev ali skrbnikov, s katero vam dovoljujejo sodelovati na natečaju. Izjavo lahko najdete na dnu objave.

Lahko ste anonimni 

Če želi avtor ostati anonimen, naj jih o tem obvesti, svoje podatke pa kljub temu jim posreduje. Oddani prispevki so avtorjeva last, z oddajo pa avtor dovoljuje objavo izdelkov in uporabo v namene promocije natečaja ter aktivnosti projekta V odsevu v tiskanih in spletnih medijih.

Nagrade

Med prispelimi izdelki bo komisija do 15. marca 2018 izbrala najboljše prispevke, in sicer tri dela v kategoriji proze in dramatike ter tri dela v kategoriji poezije. Poleg tega bodo izbrani avtorji tudi nagrajeni, nagrade pa bodo prejeli po pošti.

Kategorija proze in dramatike:

1. nagrada: Unlock Ljubljana za 2-5 oseb – outdoor escape in vstopnica za Muzej iluzij
2. nagrada: vstopnica za Labyrinth Ljubljana za eno osebo, paket čajev čajnice Zisha in vstopnica za Muzej iluzij
3. nagrada: ogled predstave v SNG Drama Ljubljana, paket čajev čajnice Zisha in vstopnica za Muzej iluzij
4. in 5. nagrada: bon za jezikovni tečaj v Linguli

Kategorija poezije:

1. nagradapoldnevna izposoja supa na Bohinjskem jezeru (Pac Sports, Hostel pod Voglom in hiša Suha), 2x vstopnica za Labyrinth Ljubljana za eno osebo in vstopnica za Muzej iluzij
2. nagrada: vstopnica za Labyrinth Ljubljana za eno osebo, paket čajev čajnice Zisha in vstopnica za Muzej iluzij
3. nagrada: ogled predstave v SNG Drama Ljubljana, Polonapolona skodelica in vstopnica za Muzej iluzij
4. in 5. nagrada: bon za jezikovni tečaj Lingula

Vse informacije o natečaju najdete tukaj.