Maskota Taxi v mestu viol!

Združenje DrogArt, ki je tudi članica Ljubljanske mreže info točk za mlade – L’MIT, je preko programa Izberi sam med julijem in septembrom uspešno izvedlo tri preventivno – ozaveščevalne akcije z naslovom Informativna mobilna točka. 

Glavni namen programa Izberi sam, ki od leta 2006 deluje v okviru Združenja DrogArt, je zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi in razvijanje odgovornosti za informirane in manj tvegane odločitve mladih. 

Skupni imenovalec akcij je bila tema vožnje in alkohola, zato so na ulice centra poslali njihovo maskoto Taxi (ta opozarja mlade, da je po zabavi potrebno poskrbeti za varno pot domov), ki so jo Mariborčani hitro vzeli za svojo, kljub njeni žareči rumeni barvi. 

Mimoidoče so osveščali glede problematike alkohola v prometu, s posebnim poudarkom na mladih, ki jih skušajo preko informiranja usposobljenih informatorjev_k spodbuditi k sprejemanju manj tveganih odločitev povezanih z alkoholom in vožnjo. 

Več informacij o vožnji pod vplivom alkohola lahko prebereš tukaj 

V zadnjih letih Javna agencija Slovenije za varnost prometa sicer opaža v splošnem premik v stališčih in odnosu mladih do varnosti v primerjavi s starejšimi vozniki npr. kar se tiče uporabe zaščitnih sredstev ter tudi vožnje pod vplivom alkohola, Združenje DrogArt pa se preko programa Izberi sam skupaj z njo prizadeva, da bi se na srednješolski ravni ter tudi za študentsko populacijo izvajalo še več aktivnosti in prometno-vzgojnih programov, ki bi bili sistemsko vključeni v izobraževanje, skladno tudi s cilji Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013-2022. 

Članek si lahko v celoti prebereš tukaj